Elżbieta Nasielska - Astor Ustawienia rodzinne Zajęcia Art Terapi Galeria kontakt

USTAWIENIA RODZINNE

 

Literatura

Listy terapeutyczne - znaleźć to co działa - Bert Hellinger - wyd. Jacek Santorski and Co.

Miłość szczęśliwa - terapia par Berta Hellingera red. Johannes Neuhauser - wyd. Jacek Santorski and Co.

Terapia systemowa Berta Hellingera pod redakcją Guntharda Webera - wyd. GWP

Praca nad rodziną - metoda Berta Hellingera, autor Bert Hellinger, Gabriele ten Hovel, wyd. GWP

Czerpiąc ze źródła - o metodzie ustawień systemowych Berta Hellingera,

Aleksandra Szewczyk wyd. A. Szewczyk Dlaczego dusza choruje? - Thomas Schafer wyd. Sursum

Bez korzeni nie ma skrzydeł - Bertold Ulsamer wyd. Sursum

Dlaczego właśnie ja? - Brzemię losu w chorobie nowotworowej - warsztat dla chorych, ich bliskich i terapeutów - Bert Hellinger wyd. Sursum

Partnerskie reguły gry - terapia systemowa wg Berta Hellingera - Otto Drink - wyd. Jedność

Herder Love's own Trouth - Bonding and Balancing in Close Relationships, Bert Hellinger wyd. Zeig Tucker & Theisen Inc.Phenix Arizona

The breathwork process - Joy Manne Constellations - A mirror as Eyes to the Soul,

Francesca Mason Boring Consenting to "What Is" - Bert Hellinger interviewed by Ian Longstaff

Bert Hellinger in Washington D.C. - Comprehensive Cacer Care Conference - October 2001,

Carol Siederer Holding Love - A teaching Seminar on Love's Hidden Symetry, Bert Hellinger i Hunter Beamont

 

kasety video

- 3 części Blind Love - Enlightened Love - A teaching Seminar on Love's Hidden Symetry

- Bert Hellinger - kasety video - 3 części Forum Berta Hellingera w Warszawie w 2003 roku Forum Berta Hellingera w Warszawie w 2004 roku

 

 

 

 
   
   
 
© 2B Media > Projektowanie stron internetowych.